REintegrate og SerEnergy indgår samarbejde om levering af grøn e-methanol – første ordre er allerede lagt!

Pressemeddelelse
12.05.2021

Power-to-X virksomheden REintegate har indgået samarbejde med SerEnergy om levering af grøn e-metanol til test af generatoranlæg, der er baseret på brændselsceller. I dag drives anlæggene overvejende på metanol, der er fremstillet på basis af fossile brændsler. Med overgang til grøn e-metanol reduceres udledningen af CO2, og den nye aftale bidrager til at udbrede anvendelsen af dansk fremstillet grøn e-metanol.

”Vi er stolte over at få mulighed for at levere grøn e-metanol til SerEnergy og dermed introducere produktet i en ny sektor. Metanol er en væske, som anvendes i mange sammenhænge, og for hver gang det lykkes at udskifte metanol, baseret på fossile brændsler, med grøn e-metanol sparer vi atmosfæren for CO2”, fortæller Lars Udby, CEO hos REintegrate.

Den grønne e-metanol produceres på basis af brint og CO2 fra biomasse. Da brinten fremstilles ved hjælp af strøm fra vindmøller, der ledes gennem en elektrolyse-proces og er en såkaldt electrofuel, tilhører e-metanolen et af de Power-to-X produkter, der er store forventninger til, når det gælder grøn omstilling af blandt andet transportsektoren.

REintegrate har sammen med andre partnere i et pilotanlæg ved Aalborg Universitet demonstreret processen og er i gang med at etablere Danmarks første anlæg til produktion af grøn e-metanol i industriel skala. Det sker i GreenLab Skive, som fra 2022 vil producere 16.000 ton grøn e-metanol om året. En del af produktionen aftages af Cirkle K til brug for tilsætning i benzin, og nu er SerEnergy kommet til som kunde i et nyt segment.

SerEnergy fremstiller generatoranlæg, baseret på brændselsceller Virksomheden har ligesom REintegrate base i Aalborg og har afdelinger i Indien og på Filippinerne.

R&D Direktør fra SerEnergy, Morten Hougaard Sørensen ser frem til samarbejdet med REintegrate, som anses for et vigtigt skridt i retning mod SerEnergy visionen om at sikre forbrugerne en ren og bæredygtig energi:

”Vores brændselsceller hører til i kategorien for verdens nye grønne energiteknologier, og anvendes i stigende omfang som et alternativ til diesel generatorer for at reducere eller helt eliminere miljøskadelige emissioner. SerEnergy’s brændselsceller har hverken nitrogen-, svovldioxid eller partikelemissioner og vil med e-metanol fra REintegrate kunne reducere CO2 udledningen betragteligt. Teknologien anvendes i forskellige applikationer, ofte sammen med sol- eller vindenergi til at understøtte løsninger inden for telekommunikation, bygge- og transportindustrien samt til bygninger og mobile enheder. Med en e-metanol er vi præcis, hvor vi gerne vil være, og også der hvor den grønne vækstbølge aktuel flytter global praksis mod. Vi er derfor meget glade for at kunne indlede samarbejdet med REintegrate ovenikøbet på dansk jord. Verdens aktuelle omstilling til grønne løsninger er båret frem af blandt andet dygtige virksomheder her i DK, og samarbejde er en vigtig fælles vej mod målet”.

For mere information, kontakt Lars Udby, CEO, lau@reintegrate.dk, mobil: +45 6168 6212

Om REintegrate

REintegrate Skive Aps blev etableret i 2018. Virksomheden fokuserer på udvikling af grøn e-metanol som et alternativ til metanol, der er produceret på basis af fossile brændsler som naturgas og kul.

REintegrate har udviklet en teknologi, der omdanner grøn strøm (fra sol og vind) og CO2 fra biomasse til grøn e-metanol. Virksomheden designer, opstiller og drifter anlæg på steder, hvor der er adgang til grøn strøm og CO2 som spildprodukt.

Blandt kunderne til den grønne e-metanol er danske benzinselskaber, der tilsætter produktet til benzinen for at opfylde lovkravet om iblanding af biobrændstof. På længere sigt vil kunderne omfatte rederier men også raffinaderier og den kemiske industri, der begge har metanol som et råstof i deres produktioner. Læs mere på reintegrate.dk

Om SerEnergy

SerEnergy blev etableret i 2006 og udvikler, producerer og leverer i dag kommercielle brændselscellesystemer til industriel brug. Virksomheden er blandt verdensførende aktører inden for feltet af methanol-drevne brændselsceller baseret på HT-PEM teknologien. SerEnergy tæller ca. 70 medarbejdere og er ejet af det tyske selskab fischer group med global tilstedeværelse og i alt 2.800 ansatte. Læs mere på serenergy.com